Indkaldelse til generalforsamling 2019


  Indkaldelse til generalforsamling  den 26.marts  2019 kl. 1930 i Medborgerhuset,Herningvej 7A, sal 2 Ringkøbing

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af formand (John G. Christensen)
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif Aaberg)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus Sørensen)
 1. Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Hanne Pedersen) samt suppleanter for disse. (Eigil Trankjær og Nina Kristensen)
 1. Valg af legepladsudvalg (Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg)
 1. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

John G. Christensen          formand