Indkaldelse til generalforsamling 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Den   27. januar 2022. 

Indkaldelse til generalforsamling   mandag den 21. februar 2022 kl. 1930 Medborgerhuset,Herningvej 7A,

Aktivitetsdag holdes lørdag den 7. maj 2022 kl. 1300

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 • Bestyrelsens beretning.
 • Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 • Indkomne forslag.
 • Fremlæggelse af budget.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær)
 • Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus Sørensen)
 • Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Hanne Pedersen) samt suppleanter for disse (Eigil Trankjær og Nina Kristensen)
 1. Valg af legepladsudvalg (Stinna Jespersen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg)
 1. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

Regnskab for 2021 jf. bagsiden.

John G. Christensen          formand