Poppel træet

Vores gamle poppeltræ mistede en stor gren. nu er træet blevet vurderet og beskåret lidt. Det er vurderingen fra vores træfælde fagmand, at de kan stå i  mange år endnu – også selvom den afbrækkede gren afslørede en større hulhed.