Generalforsamling 27. marts 2023 kl. 1930

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 27/3 2023 kl. 1930 Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 3    Dagsorden   Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Claus M. Sørensen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter […] Read More