Generalforsamling 27. marts 2023 kl. 1930

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 27/3 2023 kl. 1930 Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 3

 

 Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af formand (John G. Christensen)
 8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Claus M. Sørensen og Leif Aaberg)
 9. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Klaus Østergaard og (xxxx Ny skal vælges)
 10. Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Eigil Trankjær) samt suppleanter for disse. (Nina Kristensen og (xxxx Ny skal vælges)
 11. Valg af legepladsudvalg (Stinna Jespersen, (xxxx ny skal vælges) og Leif Aaberg)
 12. Eventuelt

Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.