Dagsorden til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 kl. 1930 i Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 2   Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag.   (herunder drøftelse af biodiversitet ) Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif […] Read More

Referat generalforsamling 2020

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. september 2020   1.      Valg af dirigent Claus Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.   2.      Bestyrelsens beretning Formanden fortæller, at den igangværende Coronapandemi har givet udfordringer; bl.a. var genbrugspladsen lukket en overgang, men der blev fremskaffet en container. Ligeledes kunne generalforsamlingen i […] Read More

Container fra 24/3-2020

Da det trækker ud med at åbne for landets genbrugspladser har Ringkøbing–Skjern Kommune opfordret grundejerforeninger og andre sammenslutninger til at sætte containere ud eller fremrykke container tiden til nu. I vores grundejerforening er der bestilt container til i morgen den 24/3-2020. Vi har forlænget tiden, så containeren bliver stående til efter påske. Bliver den fyldt […] Read More