Referat generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Luleåvej – Tromsøvej Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2019 1 Valg af dirigent Ole Jensen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2 Bestyrelsens beretning Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i […] Read More

Indkaldelse til generalforsamling 2019

  Indkaldelse til generalforsamling  den 26.marts  2019 kl. 1930 i Medborgerhuset,Herningvej 7A, sal 2 Ringkøbing Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og […] Read More