Indkaldelse til generalforsamling 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Den   27. januar 2022.  Indkaldelse til generalforsamling   mandag den 21. februar 2022 kl. 1930 Medborgerhuset,Herningvej 7A, Aktivitetsdag holdes lørdag den 7. maj 2022 kl. 1300 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Knud Hjøllund og […] Read More

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. juni 2021 Valg af dirigent Claus Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.   Bestyrelsens beretning På grund af Coronapandemien var tidspunktet for generalforsamlingen fastsat til ultimo juni i stedet ultimo marts som foreskrevet i vedtægterne   Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er […] Read More