Referat fra Generalforsamling 27/3- 2023

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 27. marts 2023 1 Valg af dirigent Dorte Susgaard blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig. 2 Bestyrelsens beretning Vi har sagt farvel til vores mangeårige næstformand – Ove – som er flyttet fra området. Suppleant Claus Sørensen er tiltrådt i stedet og Kirsten er trådt […] Read More

Generalforsamling 27. marts 2023 kl. 1930

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 27/3 2023 kl. 1930 Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 3    Dagsorden   Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Claus M. Sørensen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter […] Read More

Udskiftning i bestyrelsen

Ove P. er flyttet ud af grundejerforeningen og udtræder derfor af grundejerforeningens  bestyrelse. Ove har været medlem af bestyrelsen næsten siden grundejerforeningen blev anlagt og det vil sige godt 40 år. Ove har ydet en stor indsats i foreningens tjeneste og vi har grund til at sige Ove stor tak for indsatsen. Claus Sørensen indtræder […] Read More

Referat generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Luleåvej – Tromsøvej Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2019 1 Valg af dirigent Ole Jensen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2 Bestyrelsens beretning Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i […] Read More