Udskiftning i bestyrelsen

Ove P. er flyttet ud af grundejerforeningen og udtræder derfor af grundejerforeningens  bestyrelse. Ove har været medlem af bestyrelsen næsten siden grundejerforeningen blev anlagt og det vil sige godt 40 år. Ove har ydet en stor indsats i foreningens tjeneste og vi har grund til at sige Ove stor tak for indsatsen. Claus Sørensen indtræder […] Read More

Referat generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Luleåvej – Tromsøvej Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2019 1 Valg af dirigent Ole Jensen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2 Bestyrelsens beretning Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i […] Read More