Dagsorden til generalforsamling 2021

Indkaldelse til generalforsamling tirsdag den 29. juni 2021 kl. 1930 i Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 2   Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag.   (herunder drøftelse af biodiversitet ) Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif […] Read More

Referat generalforsamling 2019

Grundejerforeningen Luleåvej – Tromsøvej Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 26. marts 2019 1 Valg af dirigent Ole Jensen blev foreslået og valgt. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2 Bestyrelsens beretning Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er fortsat ikke afsat penge på kommunens budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i […] Read More