Referat fra Generalforsamling 27/3- 2023

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 27. marts 2023 1 Valg af dirigent Dorte Susgaard blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig. 2 Bestyrelsens beretning Vi har sagt farvel til vores mangeårige næstformand – Ove – som er flyttet fra området. Suppleant Claus Sørensen er tiltrådt i stedet og Kirsten er trådt […] Read More

Udskiftning i bestyrelsen

Ove P. er flyttet ud af grundejerforeningen og udtræder derfor af grundejerforeningens  bestyrelse. Ove har været medlem af bestyrelsen næsten siden grundejerforeningen blev anlagt og det vil sige godt 40 år. Ove har ydet en stor indsats i foreningens tjeneste og vi har grund til at sige Ove stor tak for indsatsen. Claus Sørensen indtræder […] Read More

Generalforsamling 27. marts 2023 kl. 1930

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 27/3 2023 kl. 1930 Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 3    Dagsorden   Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Claus M. Sørensen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter […] Read More

Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 21. februar 2022   Valg af dirigent Nina Kristensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.  Bestyrelsens beretning Corona pandemien har jo forstyrret os noget de sidste par år.  I 2020 blev generalforsamling holdt i oktober og i 2021 i juni. I år er vi snart […] Read More