Fibernet i Grundejerforeningen

Fibernet RAH og Energimidt har netop udsendt brev til os her i grundejerforeningen. Tilbuddet i brevet går ud på, at vi kan få fibernet i området. Jeg ved, at det er efterspurgt af mange, som ønsker en hurtig forbindelse til internet og tv. Bestyrelsen holder møde med Energimidt og RAH tirsdag  den 4. oktober og her […]

Fibernet – man kan komme med endnu

Kære bestyrelse i Grundejerforeningen Luleåvej – Tromsøvej Det var med stor glæde at vi tidligere kunne meddele at tilslutningen var høj nok til at fibernettet kunne etableres i området.  I den anledning vil vi som lovet sende relevant information til bestyrelsen vedr. den fremadrettede etablerings proces og muligheder for grundejerne. Spørgsmål til etableringen Gravestart i […]

Indkaldelse til generalforsamling 1/3-2017

Indkaldelse til generalforsamling onsdag den 1. marts 2017 kl. 1930 på Hotel Ringkøbing,  Dagsorden  Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Ove Pedersen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus […]