Dagsorden generalforsamling 2018

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 26. marts 2018 kl. 1930 på Hotel Ringkøbing,

 

             Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus Sørensen)
 9. Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Hanne Pedersen) samt suppleanter for disse (Eigil Trankjær og Nina Kristensen)
 10. Valg af legepladsudvalg (Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg)
 11. Eventuelt.
  John G. Christensen

  formand

 12. Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.