Generalforsamling 27. marts 2023 kl. 1930

Indkaldelse til generalforsamling mandag den 27/3 2023 kl. 1930 Medborgerhuset, Herningvej 7A, sal 3    Dagsorden   Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af formand (John G. Christensen) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Claus M. Sørensen og Leif Aaberg) Valg af 2 bestyrelsessuppleanter […] Read More

Udskiftning i bestyrelsen

Ove P. er flyttet ud af grundejerforeningen og udtræder derfor af grundejerforeningens  bestyrelse. Ove har været medlem af bestyrelsen næsten siden grundejerforeningen blev anlagt og det vil sige godt 40 år. Ove har ydet en stor indsats i foreningens tjeneste og vi har grund til at sige Ove stor tak for indsatsen. Claus Sørensen indtræder […] Read More

Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 21. februar 2022   Valg af dirigent Nina Kristensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.  Bestyrelsens beretning Corona pandemien har jo forstyrret os noget de sidste par år.  I 2020 blev generalforsamling holdt i oktober og i 2021 i juni. I år er vi snart […] Read More

Indkaldelse til generalforsamling 2022

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Den   27. januar 2022.  Indkaldelse til generalforsamling   mandag den 21. februar 2022 kl. 1930 Medborgerhuset,Herningvej 7A, Aktivitetsdag holdes lørdag den 7. maj 2022 kl. 1300 Dagsorden Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Aflæggelse af regnskab v. kassereren. Indkomne forslag. Fremlæggelse af budget. Fastsættelse af kontingent. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Knud Hjøllund og […] Read More

Referat fra generalforsamling 2021

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 29. juni 2021 Valg af dirigent Claus Sørensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.   Bestyrelsens beretning På grund af Coronapandemien var tidspunktet for generalforsamlingen fastsat til ultimo juni i stedet ultimo marts som foreskrevet i vedtægterne   Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej: Der er […] Read More