Referat fra generalforsamling 2022

Referat fra grundejerforeningens generalforsamling den 21. februar 2022   Valg af dirigent Nina Kristensen blev foreslået og valgt og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig.  Bestyrelsens beretning Corona pandemien har jo forstyrret os noget de sidste par år.  I 2020 blev generalforsamling holdt i oktober og i 2021 i juni. I år er vi snart […] Read More