Indkaldelse Generalforsamling

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 2016            

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 31. marts 2016  kl. 1930 på Hotel Ringkøbing,

 

Dagsorden

 

 1. Valg af dirigent.
 2. Bestyrelsens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab v. kassereren.
 4. Indkomne forslag.
 5. Fremlæggelse af budget.
 6. Fastsættelse af kontingent.
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Knud Hjøllund og Kirsten Trankjær)
 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter (Sofia Søndergaard og Claus Sørensen)
 9. Valg af 2 revisorer (Thomas Faaborg og Hanne Pedersen) samt suppleanter for disse (Eigil Trankjær og Nina Kristensen)
 10. Valg af legepladsudvalg (Betina Bach Nielsen, Ninna Hedegaard og Leif Aaberg)
 11. Eventuelt.

Opmærksomheden henledes på at forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

John G. Christensen

formand