Beretninger

                          Beretning 2013

 Indbrud. Mig bekendt undgik vi indbrud i 2013

Husstandsomdelt pjece fra politiet Lige op til jul omdelte vi en pjece, som politiet havde udsendt. Pjecen skulle minde beboerne om, at de skulle passe på deres værdier og låse efter sig. Holde øje med hinandens huse o.s.v. Skilte kan ikke bestilles men vi skal søge om, at få nogen gratis. Vi kommer med i en slags lodtrækning.

Skaadsmosevejs udmunding i Søndre Ringvej Der er ikke afsat penge på kommunernes budget til at realisere en rundkørsel ved udmunding i Sdr. Ringvej.

Gadelamper Vi har fået udskiftet vores dyrt indkøbte parklamper med ledlamper. Vi kan fortsat egne med, at der er lys i lamperne hele året.   Det er ikke lykkedes forsyningen at få rettet de lamper der vender forkert. De modtager en ny besked.

Flag Der flages nu kun med lovlige flag i grundejerforeningen. En henvendelse omkring den sag der blev nævnte på sidste års generalforsamling blev løst ved en skriftlig henvendelse til den pgl.

Asfalt på sti. Kommunen arbejder på, at få råd til at lægge asfalt på stien mod vest. (Viggos Sti)

Bodil kom forbi. Flere af os har oplevet, at nogle af vore træer var på vej over til naboen. Jeg har således selv fældet 7 tærer med rigtig god hjælp fra en genbo med brændeovn.   Være opmærksom på, hvis der er træer der hænger lidt i rødderne. Det gælder og så ud mod stierne og til de åbne arealer.

Petanque – banen igen.

Og så en opfordring. Petanque -banen bliver ikke slidt op. Der er fortsat MOS-fare, hvis ikke den bliver benyttet flittigt.

Aktivitetsdag

Er fastlagt til den 3. maj kl. 1300 Vi skal have lagt stenmel, bund i tørn på legepladen, ordnet petanque banen, malet borde. Vi har fået et forslag om måske at lave en svævebane.

 

John G. Christensen formand