SCT. Hans aften. Bålet tændes kl.1930

Da forsamlingsforbuddet er hævet delvist afholder vi bål som vi plejer.

Bålet tændes kl. 1930

Der vil være pølser og øl + vand. 

Vi sørger for de fornødne midler til sikker servering.